Nord-Amerikas eldste historie er særlig knyttet til urfolkene som levde på kontinentet før den europeiske koloniseringen. Den europeiske erobringen begynte på 1500-tallet, fra blant annet Spania, Frankrike og England. Av disse ble England, senere Storbritannia, etter hvert den sterkeste kolonimakten.USAs selvstendighet som stat knyttes til uavhengighetserklæringen av 4. Hele artikkelen

Ny artikkel