USAs historie

Nord-Amerikas eldste historie er særlig knyttet til urbefolkningen som levde på kontinentet før den europeiske koloniseringen. Den europeiske erobringen begynte på 1500-tallet, fra blant annet Spania, Frankrike og England. Av disse ble England, senere Storbritannia, etter hvert den sterkeste kolonimakten. USAs selvstendighet som stat knyttes til uavhengighetserklæringen av 4. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

USAs historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 1 kategorier:

  1. USAs samtidshistorie

Inneholder 263 artikler: