COS B, betegnelse på den europeiske romorganisasjonen ESAs første satellitt, skutt opp 9. august 1975 for å foreta gammastrålemålinger.