SMART-1, den europeiske romorganisasjonen ESAs første månesonde. Ble etter oppskytning med en Ariane 5 fra Kourou 27. september 2003, plassert i en jordbane, men i løpet av 332 omløp ble en soldrevet elektrisk rakettmotor med meget beskjeden skyvkraft benyttet 289 ganger i til sammen 3 700 timer for å gjøre banen stadig videre, slik at SMART 1 16. november 2004 ble fanget inn av Månens gravitasjonskraft. Den innledende månebanen ble etter hvert endret til en bane med laveste punkt i ca. 300 km over sydpolen og ca. 3000 km over nordpolen, og her startet i januar 2005 aktiviteter for blant annet å kartlegge Månens topografi, finne overflatefordelingen av mineraler som pyroksener, oliviner og feltspat, identifisere viktige grunnstoffer, lete etter vann i form av is under kraterbunner i evig skygge ved polene og utføre eksperimenter innenfor navigasjon og kommunikasjon. De sju instrumentene om bord er miniatyrisert og utgjør en samlet masse på bare 19 kg. Meningen er at sonden ved utløpet av den operative perioden høsten 2006 skal dirigeres ned til kollisjon med Månen.