Rominfrastruktur

Romvirksomhet er all aktivitet fra planlegging til operasjon av vitenskapelige raketter, bæreraketter, satellitter, romsonder, bemannede romfartøyer og romstasjoner, dessuten innsamling og bearbeidelse av vitenskapelige data. Aktiviteten i rommet kan deles i romforskning, bruk av nyttesatellitter, militær romvirksomhet og romfart. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Rominfrastruktur

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt