ESRIN, romsenter som tilhører den europeiske romorganisasjonen ESA. Ligger ved Frascati nær Roma, Italia. Ved siden av vitenskapelig og teknisk informasjon mottas og formidles data fra jordobservasjonssatellitter.