ESTEC, den europeiske romorganisasjonen ESAs viktigste tekniske senter. Har ansvar for prosjektledelse av satellitt- og teknologiutviklingsprogrammer, utfører studier av fremtidige programmer og opprettholder en avansert kvalitetssikringstjeneste. Ligger ved Nordwijk i Nederland; har ca. 1100 ansatte.