Fredsbevarende operasjoner er en samlebetegnelse for ulike typer flernasjonal – militær og sivil – innsats for å bilegge militære konflikter mellom stater. De fleste operasjoner er iverksatt for å overvåke en våpenhvile eller fredsavtale.Tradisjonell fredsbevaring er i hovedsak knyttet til FN, men også andre organisasjoner står bak fredsbevarende operasjoner. Hele artikkelen

Ny artikkel