Operation Display Deterrence

Operation Display Deterrence, fork. ODD, NATOs defensive operasjon til støtte for Tyrkia i forb. med det USA-ledede angrepet på Irak i mars 2003. Med frykt for mulige irakiske angrep mot Tyrkia, anmodet tyrkiske myndigheter NATO om forsterking av sitt forsvar, iht. Atlanterhavspaktens artikkel IV - for første gang i alliansens historie. NATO besluttet, ved møte i NATOs komité for forsvarsplanlegging, 19. februar 2003, å imøtekomme forespørselen. Deretter ble ODD iverksatt som en defensiv operasjon til støtte for forsvar av tyrkisk territorium og det tyrkiske folk.

Operasjonen ble definert som rent defensivt, og skulle - ved siden av faktisk støtte til Tyrkia - demonstrere alliansens besluttsomhet og evne til å deployere relevante militære elementer. ODD ble ledet gjennom NATOs ordinære kommandostruktur, og sto under overordnet kommando av alliansens øverstkommanderende i Europa, SACEUR, general James Jones, og ble ledet fra NATOs regionale hovedkvarter Sør-Europa (AFSOUTH), under kommando av admiral Gregory G. Johnson. Operasjonen besto vesentlig av luftbåren overvåking og overføring og utplassering av luftvern. Ansvaret for overvåkingen av tyrkisk luftfrom lå hos NATOs Combined Air Operation Centre 6 (CAOC 6) i Eskisehir, Tyrkia. Samlet styrkebidrag var på om lag 1000 personell.

ODD startet med deployering av E-3A overvåkingsfly (AWACS) fra alliansens stående NATO Airborne Early Warning Force (NAEWF) i Geilenkirchen, Tyskland til Konya-basen, Tyrkia, 26. februar 2003. Det ble gjennomført ca 100 tokt med AWACS; med over 950 flytimer. Denne del av operasjonen er gitt en egen betegnelse: Operation Crescent Guard. Deretter ble luftvernpersonell fra Nederland sendt for å bemanne tre bakkebaserte Patriot luftvernbatterier utlånt til Tyrkia; Tyskland bidro med raketter til systemet. Batteriene ble utplassert i Diyarbakir og Batman i sørøstlige Tyrkia. Luftvernet ble senere ytterligere forsterket med to Patriot-batterier fra USA. Flere land tilbød, og dels overførte, ABC-materiell for personellbeskyttelse, og etablerte et rapporteringssystem for ABC-rapportering og utviklet samarbeid med den nederlandske Patriot-bataljonen. Etter en vurdering av sikkerhetssituasjonen, i lys av utviklingen av kampanjen i Irak, ble operasjonen avsluttet 30. april 2003.

Norge bidro med ABC-materiell, til beskyttelse vesentlig mot mulig bakteriologiske eller kjemiske stridsmidler - i lys av mistanken om at Irak var i besittelse av slike masseødeleggelsesvåpen. Norge var første nasjon som leverte ABC-utstyr til operasjonen; til sammen om lag 110 tonn materiell. Med dette sendte Norge teknisk personell, samtidig som norske stabsoffiserer tjenestegjorde ved NATO-hovedkvarteret i Izmir, samt i CAOC 6. Norsk personell deltok også i AWACS-bidraget. Norge spilte også en politisk rolle innad i NATO, for å komme fram til en løsning for å imøtekomme Tyrkias henvendelse og etablere den defensive støtten gjennom Operation Display Deterrence.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg