Telemark Engineer Squadron(TES) var en norsk militær avdeling som utgjorde den største komponenten i Norges styrkebidrag til Combined Joint Task Force 7 (CJTF–7) i Irak, 2003–2004. I den andre kontingenten (2004) ble ingeniørkompaniet benevnt Norwegian Engineer Squadron(NES).

Da TES ble satt inn var koalisjonsstyrken benevnt Combined Joint Task Force 7 (CJTF–7). I mai 2014 ble denne videreført som Multinational Force–Iraq (MNF–I) – begge innenfor Operation Iraqi Freedom.

Avdelingen inngikk som del av det britiske 35/33 Engineer Regiment og var forlagt i Wakeman Lines-campen i den store leiren Shaiba Log Base utenfor Basra.

Beskrivelse

TES ble satt opp og deployert som et forsterket, pansret ingeniørkompani på 110–125 personer, i hovedsak med personell og materiell fra Telemark bataljon (TMBN) samt National Support Element (NSE) og Maskin- og konstruksjons-kompaniet i daværende Forsvarets innsatsstyrke–Hær (FIST–H). Kompaniet ble satt opp parallelt med at den reetablerte TMBN ble klargjort som hurtig reaksjonsstyrke i FIST–H. Til kompaniet hørte blant annet Stingtropp, Spesialpansertropp, Maskin- og konstruksjonstropp, ABC-gruppe og EOD-lag. I andre kontingent sto Minedykkerkommandoen i Sjøforsvaret for EOD-tjenesten.

Rekognosering for oppdraget ble utført i mai; frampartiet reiste til Irak via Kypros 27. juni 2003, med ankomst neste dag, og TES var fulltallig på plass i operasjonsområdet i Sør-Irak 9. juli 2003. En knapp uke etter ankom hovedmateriellet per skip til havn i Kuwait. I andre kontingent var NES operativt, og overtok etter TES 19. januar 2004. Hovedstyrken forlot operasjonsområdet via Kuwait 4. juli 2004.

Oppdrag

TES/NES ble satt inn i den britisk-kontrollerte sektoren i Sør-Irak. Kompaniet utførte en rekke oppgaver, i tråd med føringer fra norske myndigheter og oppdrag gitt av 35/33 Engineer Regiment, i henhold til de gjeldende avtaler inngått mellom Norge og Storbritannia. Oppdragene var hovedsakelig innenfor tre (fire) prioriterte områder, alle knyttet til gjenoppbygging av den sivile infrastrukturen i det tildelte operasjonsområdet: humanitære oppdrag, infrastrukturforbedring, eksplosivrydding samt diverse oppdrag.

Humanitære oppdrag: Kompaniet bidro gjennom flere prosjekter/operasjoner til utbedring av vesentlig infrastruktur (’essential services’) i regionen, herunder irrigasjon samt vann- og strømforsyning. Å utbedre vanningsanlegg til jordbruket ble betraktet som en hovedoppgave i bestrebelsene på få det lokale samfunn til å fungere på normalt vis, og kompaniet iverksatte en ’Operation Irrigation’ med flere pilotprosjekt flere steder i provinsen. Gjennom ’Operation Neptun’ ble elleve vanntanker bygd i avsidesliggende landsbyer i det nederlandsk-kontrollerte området og i Basra. Kompaniet bidro også til utsetting av strømaggregat for å bedre kraftforsyningen. Videre bidro det til transport av kloakkrør og opplæring av irakiske maskinførere.

Infrastrukturforbedring: Kompaniet bidro til utbedring av en dels ødelagt, dels slitt infrastruktur. Til prosjektene hørte Andover bridge, en 224 meter lang, improvisert pontonbro, én av fire broer over Shatt al-Arab mellom Basra og Al Quarna, og en svært viktig ferdselsvei lokalt. Kompaniet bidro til reparasjon og vedlikehold, med oppdrag om å holde broen operativ. Det bidro også til å bygge veikontrollposter for irakisk politi samt styrkebeskyttelse ved flere leire så vel som til politi og skolevesen. Det bisto videre med å bedre logistikken ved oljeraffineriet i Basra, og derigjennom å avhjelpe drivstoffmangelen og derved dempe lokal misnøye; videre bidro kompaniet blant annet til utbedring av vei til vannverket i Basra og til opprydding i havnebassenget.

Eksplosivrydding: Kompaniet utførte forskjellige former for rydding av eksplosiver (Explosive Ordnance Disposal, EOD), med løsning av enkeltoppdrag og beredskap sammen med britiske EOD-lag. I første kontingent gjennomførte TES ’Operation Alice’ for å lokalisere og eliminere gjemmesteder for improviserte sprenglegemer (Improvised Explosive Devise, IED), som var en trussel mot de internasjonale styrkene. Kompaniet bidro også til britenes ’Operation Nutshell’ for å lokalisere steder der det var brukt såkalt bombletsammunisjon under invasjonen; områdene ble lokalisert og sjekket for blindgjengere og bomblets, og kartleggingen rapportert med tanke på rydding. En norsk soldat ble såret da et britisk kjøretøy ble angrepet med IED i august 2003.

Kompaniet bidro også til ’Operation Pirate’, med oppdrag om å transportere britiske patruljer til og fra nærsikringsoppgaver med båt.

Blant særlige utfordringer som møtte de norske styrkene var de ekstreme klimaforholdene, med temperaturer opp mot 60 grader, og stor slitasje på materiell som følge av sand fra ørkenen. Sikkerhetssituasjonen i operasjonsområdet til TES/NES var dels oversiktlig i den forstand at minefaren i hovedsak var kjent gjennom kart, men hvor faren for IED – særlig i veikanten – var tiltagende. Ulike opprørsgrupper utgjorde også en trussel.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg