(UNSCOB) var FNs observatørkorps til Balkan (Hellas) i perioden 1947–1951. UNSCOB overvåket den greske grensen mot Albania, Jugoslavia og Bulgaria etter påstander om og undersøkelser av utenlandsk støtte til geriljastyrker under den greske borgerkrigen. Denne brøt ut i forlengelsen av motstandskampen mot tysk okkupasjon av Hellas under andre verdenskrig, som også innebar alliert (amerikansk og britisk) intervensjon, med tropper stående igjen etter verdenskrigens slutt. Balkan- og Hellas-spørsmålet ble fra 1946, som en opptakt til den gryende kalde krigen, et av de tidligste og vanskelige storpolitiske spørsmål for den nyopprettede verdensorganisasjonen FN og dens norske generalsekretær Trygve Lie.

FNs første fredsinnsats

UNSCOB var FNs første fredsinnsats i form av innsetting av militært personell, men regnes ikke blant FNs fredsbevarende operasjoner da den ikke sto under FNs kommando. De enkelte observatørene var underlagt sine respektive, nasjonale regjeringer. Ikke desto mindre var observatørgruppen opprettet og innsatt av FN, og er en forløper for de senere observatørkorpsene satt inn av FN, hvorav det første, United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO), ble satt inn i Palestina året etter.

Etablering

UNSCOB ble etablert først etter betydelig politisk tautrekking, som illustrerte den framvoksende politiske kløften mellom øst og vest: Sovjetunionen og dets allierte motsatte seg i det lengste et instrument som skulle undersøke påstander om utenlandsk støtte til deres allierte i den kommunistiske motstandsbevegelsen. USA, som var pådriver for resolusjonen som etablerte UNSCOB, tok derfor saken ut av Sikkerhetsrådet, som normalt behandler slike spørsmål og vedtar etablering av fredsoperasjoner, og flyttet den til hovedforsamlingen, hvor forslaget var sikret flertall, og det ikke kunne nedlegges veto.

UNSCOB ble dermed vedtatt opprettet gjennom hovedforsamlingens resolusjon 109 (II) den 21. oktober 1947. Observatørene, som ble utplassert i seks soner langs den greske grensen mot Albania, Jugoslavia og Bulgaria, skulle dels overvåke og patruljere grensen og undersøke eventuell våpentilførsel til geriljaen, samt bidra til politisk forsoning.

Det var fortsatt kamphandlinger i området, som vanskeliggjorde de inntil 41 observatørenes arbeid. FNs engasjement i Hellas skjedde som følge av en henvendelse fra den greske regjeringen. Etter borgerkrigens slutt i 1949 ble UNSCOB, igjen etter anmodning fra regjeringen, vedtatt avviklet i desember 1951.

Sammensetning

I henhold til FNs resolusjon ble UNSCOB satt sammen av personell fra Sikkerhetsrådets medlemmer, det vil si Australia, Brasil, Frankrike, Kina, Mexico, Nederland, Pakistan, Storbritannia og USA. Polen og Sovjetunionen besluttet ikke å delta. Norge deltok dermed ikke med militært personell i UNSCOB, men bidro derimot med to personer til det sivile støtteapparatet, Sivert Nielsen og Sverre Myhr. Norge stemte mot opprettelsen av UNSCOB i 1947, men for videreføring i 1948, da norske myndigheter fant det godtgjort at utenlandsk støtte til geriljaen fant sted.

Undersøkelseskommisjon

Grunnlaget for opprettelsen av UNSCOB ble lagt gjennom den opprinnelige undersøkelseskommisjonen FN i 1947 sendte til Balkan, etter at den greske regjeringen hadde brakt spørsmålet inn for FN: 3. desember anklaget Hellas nabolandene Albania, Bulgaria og Jugoslavia for å støtte geriljastyrkene. Med Sovjetunionens aksept vedtok Sikkerhetsrådet 19. desember 1946 å opprette The Commission of Investigation Concerning Greek Frontier Incidents, innsatt fra nyttår. I sin rapport fra mai 1947 konkluderte den med at Jugoslavia, og i noen grad de to andre landene, støttet geriljaen. Kommisjonen anbefalte at FN etablerte et instrument for å undersøke forholdet med sikte på å stanse krenkelsene av Hellas' grenser, det vil si UNSCOB.

Undersøkelseskommisjonen ble satt sammen av representanter fra Sikkerhetsrådets medlemmer, og ble terminert 15. september 1947. Representanter fra de fire berørte statene deltok i kommisjonens arbeid, som ble støttet av et sekretariat stilt til disposisjon av FNs generalsekretær. Dette ble ledet av den norske offiseren Ragnvald Alfred Roscher Lund, som opprinnelig var militær rådgiver for generalsekretæren. Trygve Lie anførte i sine memoarer at FN derved bidro til at freden i Hellas ble gjenopprettet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg