Operation Restore Hope, en militær kampanje (humanitær intervensjon) for å støtte den FN-ledede humanitære nødhjelpsoperasjonen i Somalia, 1992–93. Etter at FN gjennom sin fredsbevarende styrke UNOSOM ikke hadde maktet å skape tilstrekkelig sikkerhet for distribusjon av mat og medisiner under den alvorlige hungerkatastrofen, besluttet Sikkerhetsrådet å be medlemslandene om å bidra til en koalisjonsstyrke utenfor FNs kommando: USA tok initiativ til Operation Restore Hope, og etablerte den amerikansk-ledede UNITAF-styrken, som ble satt inn i desember 1992. Operasjonene skulle bidra til at nødhjelpen kom fram, samtidig som styrken skulle bidra til å skape bedre forhold for den nye FN-styrken, UNOSOM II. Operation Restore Hope er oftest omtalt i positive vendinger, med bred politisk oppslutning og med en positiv effekt på nødhjelpsoperasjonen.