United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea

United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, fork. UNMEE, FNs fredsbevarende styrke i Etiopia-Eritrea, 2000-08. UNMEE ble etablert som en observatørstyrke i juli 2000, som følge av våpenhvilen som var fremforhandlet mellom de to land, som hadde vært engasjert i en grensekrig fra 1998. Styrken ble utplassert på hver side av en midlertidig sikkerhetssone, som ble etablert på den eritreiske side av grensen. Autorisert styrke var 4200 militært personell, inkl. 220 observatører; største styrke var på 4154. UNMEE var den første fredsstyrke som ble etablert av det multinasjonale fredsbevarende instrumentet SHIRBRIG.

Oppdraget til UNMEE var vesentlig å overvåke våpenstillstanden og bekrefte tilbaketrekkingen av militære styrker fra sikkerhetssonen, samt å lede en miitærkommisjon med deltakelse fra de stridende parter og å koordinere humanitære o.a. aktiviteter i sonen. Fra 2002 fikk styrken også i oppdrag å bistå grensekommisjonen, etablert av de to stater og underlagt Den internasjonale domstolen i Haag, bl.a. i form av minerydding.

Selv om UNMEE ble etablert etter aksept fra begge parter, ble styrken etter hvert motarbeidet av begge, og dens sammensetting, utgruppering og operasjon måtte fortløpende endres. 2002 stengte Etiopia grensen, og krevde at styrkesjefen, den nederlandske generalmajor Patrick Cammaert, måtte avløses. 2004 stengte Eritrea styrkens viktigste forsyningsruter i landet, og la deretter restriksjoner på bevegelsesfriheten; 2005 ble adgangen til å gjennomføre nattpatruljer forhindret, og det ble lagt sterke begrensninger på bruken av helikopter. Eritrea besluttet i desember 2005 å utvise 180 medlemmer av UNMEE, vesentlig fra vestlige land, fra landet; blant disse var fem norske observatører. Eritrea fortsatte 2007-08 å legge hindringer i veien for UNMEE, og etter vurderinger i Sikkerhetsrådet, ble styrken avviklet i juli 2008.

Norge deltok med fem observatører fra starten i 2000, og gjennom hele operasjonsperioden, til 2008. I alt 55 land bidro med militært personell.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg