Sri Lanka Monitoring Mission var en internasjonal, uavhengig og nøytral, ikke-militær, overvåkingsstyrke satt sammen av medlemmer fra de fem nordiske land for å bistå partene i borgerkrigen på Sri Lanka med å overholde den inngåtte våpenhvileavtalen, 2002–2008.

Faktaboks

Også kjent som

SLMM

SLMM ble etablert gjennom avtalen mellom Sri Lankas regjering og De tamilske tigrene (LTTE) inngikk i februar 2002, som følge av en fredsprosess tilrettelagt av den norske regjering. De to parters undertegnelse av våpenhvilen var et gjennombrudd i forhandlingene, og innsettingen av SLMM et sentralt element i den videre prosessen, som dog endte i fornyede krigshandlinger, og som kulminerte i at regjeringen sa opp våpenhvileavtalen i januar 2008, hvorpå SLMM ble terminert og trukket ut. Regjeringen iverksatte deretter en større militær offensiv mot LTTE, som i realiteten endte borgerkrigen, avsluttet fredsprosessen – og eliminerte LTTE som militær aktør.

Karakter og funksjon

SLMM ble etablert som en ikke-militær overvåkings- og verifikasjonsmekanisme, uten direkte parallell fra andre konfliktområder. Styrken, som besto av ubevæpnede og ikke uniformerte observatører, var de facto en selvstendig organisasjon, ledet av en styrkesjef, som ikke var formelt underlagt noen høyere enhet eller organisasjon, men som rapporterte til den norske regjering i kraft av dennes rolle som tilrettelegger for fredsprosessen, samt til partene. Styrkesjefen (Head of Mission, HOM) var også, gjennom våpenhvileavtalen, bemyndiget til å ha det siste ord i fortolkningen av avtalen.

En overvåkingsmekanisme ble del av diskusjonen rundt våpenhvileavtalen, og det ble fra partene – samt etter påtrykk fra den regionale stormakten India – lagt begrensninger på hva slags type styrke som kunne være aktuell; herunder at det ikke var ønskelig å internasjonalisere konflikten gjennom innsetting av en FN-styrke.

Som den sentrale aktør i fredsprosessen ble Norge anmodet om å bidra til etablering av en styrke som nedfelt i avtalen, hvilket ble akseptert. Løsningen ble en nordisk styrke, med personell fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og med en tidligere offiser på høyt nivå som sjef. SLMM ble etablert av det norske utenriksdepartement, og driftskostnadene fordelt mellom de nordiske land. Hvert land sto ansvarlig for å rekruttere og finansiere det personell det stilte til styrkens disposisjon; for Norges vedkommende gjennom Flyktninghjelpen. HOM ble utnevnt av og under kontrakt med UD.

Fra august 2006 måtte observatørene fra Danmark, Finland og Sverige trekkes ut, da LTTE ikke lenger kunne garantere deres sikkerhet, etter at EU hadde ført opp Tigrene på sin liste over terror-organisasjoner.

SLMM besto for det meste av vel 60 observatører. Styrken ble halvert medio 2006 som følge av uttrekkingen av personell fra EU-land, men noe forsterket gjennom flere utsendte fra Island og Norge. Styrken hadde hovedkvarter i hovedstaden Colombo, og utplasserte observatører i seks distrikter, i nord og øst, i henhold til stipuleringer i våpenhvileavtalen: Jaffna, Mannar, Vavuniya, Trincomalee, Batticaloa, Ampara. I tillegg til distriktskontorene (District Offices, DO) ble det etablert maritime observatørteam (Naval Monitoring Teams, NMT) i Jaffna og Trincomalee, og utpekt forbindelsesoffiserer (Liaison Officers, LO) til hver av partene, plassert i hhv. Colombo og Kilinochchi.

Oppgave og operasjon

Styrken patruljerte sitt operasjonsområde og rapporterte om situasjonen i det anviste området, med hovedvekt på overholdelse av våpenhvileavtalen. En sentral mekanisme var å ta imot klager på (påståtte) brudd på avtalen, som så ble undersøkt. Konflikter ble søkt løst gjennom mekanismen med lokale komiteer (Local Monitoring Committees, LMC), ledet av SLMM.

Med en betydelig forverring av sikkerhetssituasjonen ble observatørene for en tid trukket ut av operasjonsområdet ved årsskiftet 2006–2007, hvoretter organisatoriske og operasjonelle endringer ble gjennomført for å tilpasse styrken og virksomheten til endrede forutsetninger på bakken.

Til sammen 319 nordiske monitorer tjenestegjorde i SLMM, som også besto av sivilt engasjerte srilankesere (124). Norge bidro med 109 personer, og stilte fire av fem styrkesjefer: Trond Furuhovde (2002–2003 og 2004–2005), Tryggve Tellefsen (2003–2004), Hagrup Haukland (2003–2004 og 2005–2006) og Lars J. Sølvberg (2006–2008). Sverige stilte med én HOM: Ulf Henricsson (2006).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg