NATO Training Mission–Iraq (NTM–I) var et treningsprogram til støtte for Irak, drevet av en flernasjonal militær styrke fra NATO for å bidra til utdanning og trening av sikkerhetspersonell etter krigen i 2003; operativt 2004–2011, med norsk deltakelse i 2004–2005 og 2010.

NATOs medlemsland samlet seg gjennom NTM–I om en felles innsats i Irak etter at alliansen hadde vært splittet i Irak-spørsmålet som følge av USAs invasjon i 2003. Bidragene var enten militære, materielle eller økonomiske.

Bakgrunn

NATOs toppmøte i Istanbul i juni 2004 fattet enstemmig vedtak om å støtte stabiliseringsarbeidet i Irak gjennom et treningsprogram for opplæring av irakiske offiserer og polititjenestemenn – dels i Irak, dels i NATOs medlemsland.

Konflikten

NTM–I ble satt inn i stabiliserings- og gjenoppbyggingsfasen etter koalisjonsstyrkenes invasjon av Irak, i Operation Iraqi Freedom (OIF) mars–april 2003. Den påfølgende okkupasjonen ble erklært over i juni 2004 da en irakisk overgangsregjering ble innsatt. Den flernasjonale militære innsatsen for sikkerhet og stabilisering ble samlet gjennom den USA-ledede styrken Multinational Force–Iraq (MNF–I).

Mandatet

NTM–I hadde sitt mandat gjennom Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 1546 (2004), vedtatt i juni 2004, som oppfordret medlemslandene til å bidra til stabilitet i Irak. Deretter anmodet den irakiske overgangsregjeringen NATO om å bidra til opplæring av landets nye sikkerhetsstyrker.

Oppdraget

NTM–I skulle bidra til strategisk opplæring av og rådgiving for de nye irakiske sikkerhetsstyrkene, til militære og sivile ledere på mellom- og høyere nivå, fra forsvaret og politiet.

Historie

NTM–I var en del av innsatsen for å skape sikkerhet og stabilitet i Irak etter krigen, parallelt med den multinasjonale styrken som ble satt inn etter invasjonen. NTM–I ble etablert i erkjennelsen av at Irak trengte et velfungerende apparat for selv å kunne overta ansvaret for sikkerheten i landet, og at det var behov for å utdanne og trene særlig et høyere sjikt av ledere.

Operasjon

NTM–I var operativ i desember 2004, og gjennomførte fra 2005 opplæring med instruktører fra flere NATO-land i Irak, samtidig som irakisk personell fikk utdanning i enkelte NATO-land, inklusive Norge. Opplæringen omfattet blant annet ledelse, kommandofunksjoner, samarbeid mellom forsvar og politi, samt kurs i budsjettkontroll og krigens folkerett, og med tanke på å styrke den demokratiske kontrollen med irakiske styrker.

Innsatsen bidro i 2005 til etableringen av et NATO-treningssenter ved Ar Rustamiyah utenfor Bagdad høsten 2005. Treningsfasilitetene ble innlemmet i det irakiske National Defence University.

Fra 2007 gikk NTM–I over fra tradisjonell opplæring til en mentorrolle, mens opplæringen ble overtatt av irakiske myndigheter og samlet til Irak.

Operasjonen ble avviklet 31. desember 2011, da mandatet utløp og avtale om forlengelse ikke var blitt oppnådd. Da hadde over 5000 militært personell og vel 10 000 polititjenestemenn fått opplæring; ytterligere 2000 hadde gjennomgått kurs i NATO-medlemsland. I 2010 ble operasjonen knyttet til at Irak ble partnerland for NATO.

Operasjonen hadde i tillegg bidratt med militær utrustning til en verdi av 115 millioner euro.

Organisering

NTM–I ble etablert som en selvstendig NATO-operasjon, på oppdrag fra øverstkommanderende i Europa (SACEUR). Den ble ledet av sjefen for Multinational Security Transition Command Iraq (MNSTCI), som var en del av den flernasjonale styrken Multinational Force–Iraq (MNF–I), men inngikk ikke denne.

MNF–I var overordnet ansvarlig for sikkerheten til personell i NTM–I, mens styrken selv hadde ansvar for nærforsvar. NATOs medlemsland stilte ikke tilstrekkelig kapasitet til dette, og det ble derfor, for første gang i en NATO-operasjon, leid inn et privat sikkerhetsfirma for denne oppgaven.

Operasjonen omfattet på det meste (2007) om lag 300 mennesker.

Norges deltakelse

Norge deltok med et mindre antall offiserer til NTM–I i Irak, tok imot irakiske tjenestemenn til opplæring og bidro med økonomisk støtte til programmet.

Beslutning

Norge stilte seg bak beslutningen på NATO-toppmøtet i Istanbul, og bidro til NTM–I fra starten i 2004. Året etter, som en konsekvens av den nye rød-grønne regjeringens plattform, Soria Moria-erklæringen, ble Norges engasjement avviklet. Beslutningen om uttrekking ble fattet i oktober 2005; alt personell var trukket ut før årets slutt.

Norge fortsatte å ta imot irakisk personell til opplæring ved NATOs Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå, og ga økonomisk støtte til og med 2006.

Styrkebidrag

Norge bidro med i alt ti stabsoffiserer til NTM–I i Irak, 2004–2005, og med økonomisk støtte også i 2006. Deltakelsen ble gjenopptatt i 2010 ved at norsk personell tjenestegjørende ved NATO-hovedkvarteret (SHAPE) ble sendt til Irak. Norge bidro i 2010 også på ny med økonomisk støtte.

Utførelse

Norge stilte offiserer til operasjonen i Irak, samt med treningsopplegg for 19 irakiske offiser ved NATOs Joint Warfare Center ved Stavanger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg