United Nations Peacekeeping Force in Cyprus

FN har siden 1964 hatt fredsbevarende styrker på Kypros, United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP). Foto fra 1977.
Av .

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP); FNs fredsbevarende styrke på Kypros, opprettet 4. mars 1964 som følge av voldelige uroligheter mellom de to folkegruppene i landet – kyprioter av henholdsvis gresk og tyrkisk opprinnelse. UNFICYP er den eldste av FNs pågående fredsstyrker.

Gjennom resolusjon nr. 186 (1964) fastslo FNs sikkerhetsråd at situasjonen på Kypros var i ferd med å true internasjonal fred og sikkerhet, og vedtok med landets regjering å sette inn en fredsstyrke i landet. Sikkerhetsrådet overlot til generalsekretæren å beslutte styrkens størrelse og sammensetning etter konsultasjon med regjeringene i Kypros, Hellas og Tyrkia samt Storbritannia. Disse landene hadde ved Kypros' selvstendighet fra Storbritannia i 1960 i fellesskap garantert den nye republikkens sikkerhet og territorielle integritet.

Sikkerhetsrådet la til grunn at styrken i utgangspunktet skulle utplasseres i tre måneder. Med en fortsatt spent situasjon, hvor Tyrkia truet med å gripe militært inn i påvente av innsettingen av UNFICYP, vedtok Sikkerhetsrådet resolusjon nr. 187 (1964), som oppfordret medlemslandene til å avstå fra trusler eller andre handlinger som kunne forverre situasjonen eller true internasjonal sikkerhet. Samme dag, 13. mars, ankom de første FN-soldatene – en kontingent fra Canada. Styrken ble erklært operativ 27. mars. I april besto UNFICYP av 6511 soldater, fra blant annet Danmark, Finland og Sverige. Den besto også av en avdeling med sivilt politi. Styrken ble utplassert over hele Kypros, med seks bataljoner ansvarlig for hvert sitt område, som i hovedsak sammenfalt med landets administrative enheter (fylker), og med hovedkvarter i Nicosia.

Styrkens mandat fra 1964 var å forhindre at kamper ble gjenopptatt, å bidra til gjenopprettelse og opprettholdelse av lov og orden og å bidra til normaliserte forhold i landet. Som følge av Tyrkias invasjon av Kypros i 1974, og den faktiske delingen av landet som fulgte denne, ble UNFICYPs mandat endret. Den vesentligste endringen var å overvåke våpenhvilen som ble inngått i august 1974, med opprettelse og overvåking av en buffersone mellom partene.

Etter en stabilisering av situasjonen i 1965 ble UNFICYP gradvis redusert, til vel 3000 forut for invasjonen i 1974. Høsten 1973 ble deler av de finske, irske, svenske og østerrikske kontingentene sendt til Midtøsten som forparti for den nye styrken United Nations Emergency Force (UNEF). Det var i 1976 på tale for Norge å bidra til UNFICYP med en sanitetsavdeling fra FN-beredskapsstyrken.

UNFICYP var satt inn for å overvåke en fredsavtale, og hadde verken mandat eller styrke til å motstå en militær operasjon som den tyrkiske invasjonen av det nordlige Kypros i juli 1974. Styrken ble omgruppert, og etter hvert forsterket til 4444 soldater per august. Den bidro både til forhandlinger mellom partene, ikke minst lokalt, og med humanitær innsats overfor sivilbefolkningen. Flere resolusjoner i Sikkerhetsrådet styrte styrkens innsats etter invasjonen, parallelt med at fredsforhandlinger mellom partene pågikk. Etter et nytt utbrudd av militær konfrontasjon ble en våpenhvile inngått 16. august 1974. Som følge av den nye situasjonen, hvor Kypros de facto ble delt, ble UNFICYP omgruppert på nytt for å løse nye oppgaver: vesentlig å overvåke våpenhvilen og buffersonen som ble opprettet mellom den sørlige (gresk-kypriotiske) og den nordlige (tyrkisk-okkuperte, tyrkisk-kypriotiske) delen av øya.

Den demilitariserte buffersonen, også kjent som den grønne linje, strekker seg over 180 kilometer på tvers av øya, og omfatter et område på ca. 346 kvadratkilometer (nesten 4 % av øyas landareal). Den er delvis bebodd, med ca. 10 000 mennesker i flere landsbyer, og til dels dyrket, men er i stor utstrekning forlatt. Den deler hovedstaden Nicosia i to deler. Sonen er delt inn i sektorer. Ansvaret for disse er fordelt mellom de troppebidragsytende landene og deres avdelinger. UNFICYP overvåker og patruljerer sonen og utfører minerydding. Styrken bidrar også til den diplomatiske fredsprosessen og med humanitær innsats. Allerede på 1970-tallet, og særlig i 1990-årene, ble styrken redusert, samtidig som mandatet regelmessig ble fornyet med ytterligere seks måneder.

I 2014–16 var generalmajor Kristin Lund UNFICYPs sjef. Dette var Norges første bidrag til fredsstyrken på Kypros, og generalen var FNs første kvinnelige styrkesjef. Norge stilte i denne perioden med i underkant av ti offiserer til styrken. UNFICYP ledes formelt av FNs spesielle representant på Kypros (som Chief of Mission), mens den militære operasjonen ledes av en offiser (Force Commander). Medio 2017 besto UNFICYP av ca. 830 soldater og ca. 70 sivilt politi.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg