United Nations Observer Mission in Liberia, fork. UNOMIL, FNs fredsbevarende observatørkorps til Liberia, etbl. 1993. FNs Sikkerhetsråd vedtok gjennom sin resolusjon nr. 866 (1993) å etablere UNOMIL vesentlig for å overvåke den i 1993 inngåtte fredsavtalen med parlamentsvalg. Observatørene skulle i tillegg bl.a. bistå koordinering av humanitær hjelp og bidra til planlegging av demobilisering av væpnede styrker. I 1995 ble mandatet utvidet til å støtte den militære styrken fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS - ECOMOG - som 1990 var satt inn i Liberia, der borgerkrig var brutt ut året før. UNOMIL ble således den første FN-operasjon iverksatt i samarbeid med en fredsoperasjon allerede igangsatt av en annen organisasjon. UNOMIL var virksom til september 1997, da en demokratisk valgt regjering var innsatt, etter valgt overvåket av FN-observatørene. Norge deltok ikke i UNOMIL. I 2003 satte FN inn en ny fredsstyrke til Liberia, United Nations Mission in Liberia (UNMIL).