Operation Infinite Justice, den opprinnelige betegnelsen på USAs militære kampanje mot internasjonal terrorisme, som svar på angrepene mot mål i USA, 11. september 2001; fra 25. september kalt Operation Enduring Freedom. Navnet er knyttet til den amerikanske Operation Infinite Reach 1998: flyangrep rettet mot al-Qaida i Afghanistan og Sudan etter terroristgruppens bombeaksjoner mot USAs ambassader i Kenya og Tanzania. Navneskiftet ble av forsvarsminister Donald Rumsfeld forklart med at 'infinite justice' ('uendelig rettferdighet') kunne misoppfattes, da det særlig iht. muslimsk tro kun kan tilskrives Gud. Samtidig ble president George W. Bush, etter terrorangrepet, kritisert for å bruke begrepet 'korstog', som er sensitivt i den muslimske verden, etter de kristne korstogene mot Det hellige land i middelalderen.