United Nations Mission in Liberia (UNMIL); FNs fredsbevarende operasjon i Liberia, etablert i 2003. UNMIL ble satt inn for å overvåke en fredsavtale for senere å få flere oppgaver, herunder beskyttelse av sivile. Myndighetene overtok ansvaret for landets sikkerhet fra UNMIL den 30. juni 2016, og styrken ble gjennom 2016 redusert. Mandatet ble i desember 2016 forlenget for en siste periode, til mars 2018, hvoretter operasjonen ble avsluttet.

Norge deltok med polititjenestemenn fra operasjonen startet i 2003 til 2016, men stilte ikke militære styrkebidrag.

Bakgrunn og opprettelse

Etter at borgerkrigen i Liberia ble bilagt 1993, og en vestafrikansk fredsstyrke samt et observatørkorps fra FN (United Nations Observer Mission in Liberia, UNOMIL) ble satt inn, kom det i 2003 til nye kamper mellom regjeringsstyrker og militsgrupper. Urolighetene førte til frykt for en ny humanitær katastrofe, og FNs generalsekretær anbefalte innsetting av en flerdimensjonal FN-styrke. Sikkerhetsrådet sluttet seg til anbefalingen gjennom sin resolusjon nr. 1497 (2003), og autoriserte innsettingen av en multinasjonal styrke.

18. august inngikk partene en fredsavtale i Accra, Ghana, hvor de også anmodet FN om å sette inn en fredsstyrke i henhold til FN-paktens kapittel VII, for å støtte landets overgangsregjering (National Transitional Government, NTG).

I første omgang ble en fredsstyrke fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS – ECOWAS Mission in Liberia (ECOMIL) – satt inn, med mandat fra FN. Deler av denne konverterte så til UNMIL, da FN-styrken formelt ble satt inn fra september 2003, i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 1509 (2003). UNMIL overtok formelt etter ECOMIL 1. oktober.

Mandat og utvikling

UNMIL ble etablert med en autorisert styrke på inntil 15 000 soldater, inkludert 250 observatører samt inntil 1115 FN-polititjenestemenn; dertil kom sivile medlemmer. Mandatet var omfattende og inkluderte støtte til gjennomføring av fredsavtalen og fredsprosessen, beskyttelse av FN-personell og -eiendom så vel som av sivile. Beskyttelse av sivile ble senere hovedoppgaven. Operasjonene skulle videre gi humanitær støtte og støtte arbeidet for menneskerettighetene i landet samt for sikkherhetsreform, herunder trening av et nytt militært forsvar og oppbygging av en ny politistyrke.

I november 2005 ble mandatet utvidet til også å ta tidligere president Charles Taylor i forvaring i fall han vendte tilbake til Liberia, for så å overføre ham til Sierra Leone, hvor det var etablert en særskilt domstol (Special Court for Sierra Leone) som stilte krigsforbrytere for retten. UNMIL ble forutsatt å koordinere sin virksomhet med FN-operasjonene i nabolandene Sierra Leone (United Nations Mission in Sierra Leone, UNAMSIL) og Elfenbenskysten (United Nations Mission in Côte d'Ivoire, MINUCI).

Med stabiliseringen av situasjonen i Liberia ble behovet for UNMILs tilstedeværelse mindre, og styrken ble redusert fra 2007, til 1215 soldater og 606 politi i 2016. Sikkerhetsrådet vedtok i 2016 å forlenge styrkens mandat først ut året, deretter (i desember) med en siste mandatforlengelse til 30. mars 2018. Styrketaket ble samtidig redusert til 434 soldater og 310 politi. En av årsakene til den nye forlengelsen i 2016 var å kunne bidra til prosessen med valg i oktober 2017.

I løpet av operasjonsperioden, 2003–2018, deltok rundt 126 000 soldater og 16 000 politi i UNMIL.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg