FNs fredsbevarende styrke i Jugoslavia 1992–95. På det meste bestod styrken av 22 000 mann og var den største FN-operasjonen noensinne. 1995 ble styrken omorganisert og delt i tre under ledelse av UNPF (United Nations Peace Force), med en avdeling for Kroatia (UNCRO), en i Bosnia-Hercegovina (UNPROFOR) og en i Makedonia (UNPREDEP). Etter inngåelsen av Dayton-avtalen 1995 ble UNPROFORs oppgaver overtatt av NATO i IFOR-styrken, senere SFOR-styrken.