United Nations Mission in Sudan

Artikkelstart

FNs fredsbevarende styrke i Sudan, opprettet 2005 etter inngåelsen av fredsavtalen mellom de to hovedpartene i borgerkrigen i Sør-Sudan: Sudans regjering og frigjøringsbevegelsen SPLM/A. Denne var resultatet av en lengre fredsprosess ledet av den såkalte troikaen, bestående av USA, Storbritannia og Norge. Avtalen ga Sør-Sudan selvstyre, og åpnet for at regionen, etter en folkeavstemning, selv skulle bestemme sin fremtid; i juli 2011 ble Sør-Sudan så en selvstendig republikk. UNMIS overtok i 2005 også oppgavene til koalisjonsstyrken JMC/JMM, som hadde operert i Nubafjellene. UNMIS ble terminert ved Sør-Sudans selvstendighet i juli 2011, og etterfulgt av to nye operasjoner: UNMISS i Sør-Sudan og UNISFA i Abyei-området.

Faktaboks

Også kjent som
fork. UNMIS

UNMIS ble, i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 1590 (2005), etablert som en integrert, multidimensjonal fredsstøttende operasjon, det vil si med både politiske og militære oppgaver og elementer. UNMIS var FNs første operasjon av denne type. Hovedoppgaven var å bistå partene i overholdelse av fredsavtalen, blant annet ved å overvåke gjennomføringen av våpenhvilen og undersøke påståtte brudd på denne, samt til avvæpning og demobilisering av militære styrker; bidra til humanitær assistanse; fremme menneskerettighetene; samt bistå i planlegging og gjennomføring av folkeavstemning og valg. Som den første av denne type integrerte operasjoner, ble UNMIS ledet av en sivil spesialrepresentant for FNs generalsekretær, mens den militære komponenten ble ledet av en general (Force Commander; styrkesjef). UNMIS etablerte hovedkvarter i Sudans hovedstad Khartoum, og et Joint Monitoring Coordination-kontor i den sørsudanske hovedstaden Juba. Styrken ble utplassert i seks sektorer på begge sider av den etablerte nord/sør-linjen. Styrken ble etablert ved hjelp av stabspersonell fra den multinasjonale beredskapsstyrken SHIRBRIG, også med norske offiserer.

UNMIS hadde en autorisert styrke på inntil 10 000 militært personell, inkludert 750 militære observatører, og besto dertil av vel 700 polititjenestemenn (CivPol), og sivilt personell. Ved avviklingen i 2011 deltok nærmere 50 land med militært personell, ca. 40 land med politi.

Etter fredsavtalen om Darfur i 2006 vedtok FN å utvide UNMIS' mandat til også å gjelde Darfur-regionen. Dette medførte en planlagt opptrapping av styrken til vel 27 000 soldater og 4000 politifolk. Sudans regjering motsatte seg utplassering av en FN-styrke i Darfur, og utvidelsen av UNMIS ble derfor ikke iverksatt. I stedet ble det etablert en egen styrke for Darfur, satt sammen av enheter fra AU og FN: UNAMID.

Norge deltok i UNMIS gjennom hele operasjonsperioden, med både soldater og politi. Norge stilte militære observatører og stabspersonell, samt en mindre sanitetsenhet (NorMedUnit) i Khartoum.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg