Mission d’Observation des Nations Unies au Congo (MONUC) var FNs fredsoperasjon i Kongo, 1999-2010, satt inn først for å overvåke en inngått våpenhvile, deretter med utvidet mandat og styrke. MONUC ble 2010 avviklet, men i praksis konvertert til den nye operasjonen MONUSCO, med et tydeligere stabiliseringsmandat.

Konflikten

Etter en omfattende krig med deltakelse av lokale militsgrupper så vel som militære styrker fra flere naboland, og en egen regional konflikt øst i landet, ble en våpenhvile inngått i 1999. FNs sikkerhetsråd vedtok å etablere MONUC som en observatøroperasjon for å overvåke våpenhvilen, herunder å påse at de stridende parter trakk seg tilbake. Styrken skulle i tillegg legge forholdene til rette for humanitær bistand og overvåking av menneskerettighetene.

Konflikten i Kongo har siden midten av 1990-tallet vært en av Afrikas mest omfattende, og har skapt en av de alvorligste humanitære kriser på kontinentet: Det er anslått at inntil fem millioner mennesker har mistet livet som følge av krigen, dels som følge av kamphandlinger, enda mer på grunn av sykdom og sult. Krigen er også regnet som en av de mest brutale, med massive overgrep mot sivilbefolkningen – fra alle parter. Ikke minst er seksualisert vold, med bruk av voldtekt som et middel i krigføringen, et alvorlig problem. Barn er også hardt rammet, herunder ved å bli bruk som soldater og bli seksuelt misbrukt.

Oppgaver

Operasjonen fikk et etter hvert svært sammensatt mandat med en rekke oppgaver av både militær og sivil art, og er gjerne delt inn i flere faser, etter hvert som konflikten utviklet seg og mandatet ble utvidet.

De opprinnelige oppgavene knyttet til overvåking av fredsavtalen ble fra 2004 framfor alt utvidet til å omfatte beskyttelse av sivile, med særlig vekt på kvinner og barn. Videre skulle styrken bidra til å fremme sikkerhetssituasjonen i landet, og støtte opp under den politiske prosessen, inkludert avvikling av valg 2006. En tredje fase startet med ytterligere utvidelse av mandatet 2008, da MONUC fikk også i oppdrag også å observere og rapportere tilstedeværelse og aktivitet til utenlandske styrker i landet; i praksis vesentlig militsgrupper fra Uganda. Samtidig skulle FN-styrken støtte regjeringshærens operasjoner for å avvæpne disse, med påfølgende demobilisering og repatriering.

Særlig i 2009–2010 ble MONUC kritisert for å ha deltatt i operasjoner med regjeringsstyrkene – uten å forhindre at disse førte til overgrep mot sivilbefolkningen, og uten å forhindre at også regjeringssoldater forgrep seg på sivile. I en del operasjoner opererte regjeringsstyrkene uten støtte fra MONUC. FN-styrken bidro også til trening av regjeringshæren, spesielt etter hvert som soldater fra en rekke militsgrupper ble forsøkt integrert, som følge av nye fredsavtaler. Utfordringene ble forsterket av det enorme operasjonsområdet, med store avstander og dårlig infrastruktur. MONUC var forutsatt å samarbeide med andre FN-operasjoner i regionen, spesielt ONUB i Burundi.

MONUC ble i utgangspunktet etablert som en observatøroperasjon, med militære avdelinger i tillegg til observatører, for så å bli forsterket som en flerdimensjonal fredsopprettende styrke, med politi og sivile funksjoner etter hvert som mandatet ble utvidet og styrken forsterket. Styrken ble ledet av en Force Commander med hovedkvarter i Kinshasa, og utgrupperte over i store deler av landet, etter hvert særlig i de østlige provinser. I tillegg til den militære styrken besto MONUC av observatører og FN-politi, og en rekke spesialiserte ikke-militære funksjoner inngikk, blant annet knyttet overvåking av menneskerettigheter.

MONUC ble en av FNs største, dyreste og mest krevende fredsoperasjoner noen gang, med en maksimal styrke på 20 519 militært personell (2007); i tillegg kom politi og sivile. I alt 67 land bidro med militært personell, derunder Norge – som i en periode (2001–2003) stilte militære observatører, i andre periode (2009–2010) med stabsoffiserer. FN-styrken var autorisert til å bruke all nødvendig makt, og ble etter hvert tungt oppsatt, inkludert kamphelikoptre.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg