Tethyshavet, paleohav som i paleozoikum til tertiærtiden strakte seg fra Sør-Europa mot Sentral-Asia, med en arm nordover til Murmansk-området, og som dagens Middelhav er en rest av. Alpene og Himalaya er delvis bygd opp av sedimenter foldet og hevet fra bunnen av Tethys under lukking av dette havet i tertiær.