Europa er verdens tredje mest folkerike verdensdel etter Asia og Afrika. Ifølge FNs statistiske årbok hadde Europa i 2021 en befolkning på 747,7 millioner, noe som da utgjorde 9,5 prosent av verdens befolkning. Europas andel av verdens befolkning er synkende. FNs befolkningsstatistikk omfatter hele Russland, men ikke Tyrkia som i FNs statistikk er oppført under Asia, se artikkelen Europas befolkning. Hele artikkelen