Brennerpasset, pass på grensen mellom Østerrike og Italia, med Ötztaler-Alpene i vest og Zillertaler-Alpene i øst, 1370 moh. Har helt siden Romerrikets tid vært en viktig forbindelse. Kjørevei Innsbruck–Verona over Brennerpasset fra 1772, jernbanen gjennom passet ble ferdig i 1867. Motorveiforbindelse Kufstein i Østerrike med Modena i Italia.