Den eurasiske plate, kontinental tektonisk plate som omfatter Eurasia; mesteparten av Europa og Asia. Platen er av osean type langs den midtatlantiske rygg.