Alpesteinbukk, underart av steinbukk, Capra ibex, i oksefamilien. Har en kroppslengde på 1,5 m, skulderhøyde på 0,8–0,9 m og en vekt på 75–120 kg hos bukkene. Tykke bakoverbøyde trekantete horn med kraftige ringer eller riller med jevne mellomrom; opptil 1 m lange og en vekt på 10–15 kg. Mørkebrun pelsfarge. Var tidligere vanlig i de sveitsiske, østerrikske og italienske alper i ca. 2200 til 3200 m o.h. Ble pga. intens jakt utryddet på 1700- og 1800-tallet, bortsett fra i de italienske alper. Her ble det i begynnelsen av dette århundret opprettet en stor nasjonalpark med formål å redde arten fra utryddelse. Herfra er den senere gjeninnført i de tidligere utbredelsesområder med brukbart resultat. Regnes iblant som underart av tamgeit, C. hircus. Se også steinbukk og geiter.