Fjellspurv, snøfink, fugleart i spurvefamilien. Den er større enn gråspurv. Hannen har brun rygg, grått hode, svart strupe, hvit underside og svarte og hvite vinger. Hunnen har brunere hode og mindre hvitt i vingene. Standfugl som forekommer i høyfjellsstrøk i Sør-Europa og gjennom Asia. Ikke påtruffet her i landet (2003).