Obligasjonsrett er læren om skyldforhold. Den beskriver forholdet mellom to parter, hvor den ene parten (kalt kreditor, fordringshaver eller kravshaver) har et krav/fordring på den andre parten (kalt debitor eller skyldner), og hvor kravet som påhviler den ene sammenfaller med forpliktelsen som påhviler den andre parten, slik at partene er bundet sammen. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel