Obligasjonsrett

Obligasjonsrett, del av formueretten, omfatter reglene for de såkalte fordringsrettigheter. En fordringsrett er en rett for en person (fordringshaveren, kreditor) til å kreve at en annen person (skyldneren, debitor) skal gjøre eller unnlate noe. Opphavsrettighetene (forfatterrett, patentrett, varemerkerett osv.) behandles ikke i obligasjonsretten. Hele artikkelen

Ny artikkel