Obligasjonsrett

Obligasjonsrett er læren om skyldforhold. Betegnelsen «obligasjonsrett» er en teknisk term for et forhold mellom to parter, hvor den ene parten (kreditor/fordringshaveren/kravshaveren) har et krav/fordring på den andre parten (debitor/skyldneren), og hvor kravet som påhviler den ene sammenfaller med forpliktelsen som påhviler den andre parten, slik at partene er bundet sammen. Hele artikkelen

Ny artikkel