En lisensavtale er avtale som gir en person (lisenstageren) en rett (lisens) til å utnytte en oppfinnelse, et produkt eller en immateriell rettighet, som en annen person (lisensgiveren) disponerer.

Faktaboks

Uttale
lisˈensavtale
Også kjent som

lisensiering

For så vidt gjelder immaterielle rettigheter, kan en lisensavtale typisk regulere utnyttelse av et patent, varemerke, design, åndsverk, eller teknisk eller kommersiell knowhow, særlig med henblikk på fremstilling og omsetning av produkter. Lisensavtaler særlig praktisk for programvare og teknologi.

Lisensavtaler har etter hvert fått stor utbredelse, og omtales iblant som «immaterialrettens leieavtaler». På grunn av den hurtige tekniske utviklingen er lisensavtalene ofte supplert med bestemmelser om samarbeid mellom lisensgiver og lisenstager i form av gjensidig utveksling og rett til utnyttelse av forbedringer og videreutviklinger som en av partene måtte komme frem til.

Ulike typer lisensavtaler

Særlig hva gjelder de immaterielle rettighetene, kan man skille mellom ulike typer lisensavtaler:

 • Enveis lisensavtaler (inn eller ut)
 • Lisensavtaler som grunnlag for underlisenser
 • Krysslissensavtaler – virksomheter som har patenter eller lignende i tilgrensende teknologiområder kan lisensiere til hverandre, for derved å oppnå raskere og bedre teknologiutnyttelse

Godtgjørelse

For å få lisensen, må lisenstageren betale lisensgiveren. Godtgjørelsen er gjerne en avgift (royalty) av lisenstagerens produksjon eller salg av vedkommende produkter, eventuelt kombinert med en engangsbetaling eller et årlig minimumsbeløp.

Fordeler ved lisensavtaler

Fordeler for lisensgiveren

Inngåelse av en lisensavtale har en rekke fordeler for lisensgiveren:

 • Lisensgiveren kan komme inn på nye geografiske markeder med lavere innsats og risiko, noe som kan medføre økte inntekter.
 • Produktet/tjenesten kan tilpasses og selges til andre bransjer og anvendelser enn det lisensgiveren selv utnytter produktet/tjenesten i, noe som kan medføre økte inntekter for lisensgiveren.
 • Lisensgiveren kan komme raskere ut på markedet gjennom en lisenstager som har ressurser og kunnskap om det aktuelle geografiske markedet eller markedssegmentet.
 • Lisensgiveren vil kunne få et lavere kapitalbehov ettersom han kan unngå kostnader knyttet til produksjon, markedsføring og salg (dersom lisenstageren har eksisterende produksjonsfasiliteter, distribusjons- og markedsføringsapparat).
 • Lisensgiveren vil kunne få reduserte kostnader til utvikling, dersom han inngår lisensavtaler i en tidlig utviklingsfase.
 • Lisensinntekter (royalty), se ovenfor.

Fordeler for lisenstageren

Inngåelse av en lisensavtale har også en rekke fordeler for lisenstageren:

 • Lisenstageren kan få tilgang til attraktiv teknologi, kunnskap og varemerker som kan gi bedriften et konkurransefortrinn.
 • Lisenstageren får tilgang til ny teknologi og kunnskap uten selv å drive egen forskning og utvikling.
 • Lisenser kan skape synergieffekter med lisenstagerens egne produkter, som kan dra fordel av innlisensiert teknologi og dermed bli mer attraktive.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg