Enkle gjeldsbrev er én av to hovedtyper av gjeldsbrev (den andre hovedtypen er omsetningsgjeldsbrev).

Regler om enkle gjeldsbrev er gitt i gjeldsbrevloven kapittel 3. I tillegg gjelder de alminnelige vilkårene for gjeldsbrev i lovens kapittel 1.

Til tross for navnet er det ikke bare omsetningsgjeldsbrevene som er omsettelige, også enkle gjeldsbrev er omsettelige. Forskjellen mellom dem ligger i at det for omsetningsgjeldsbrevene er gitt regler i gjeldsbrevloven kapittel 2 som gjør dem ekstra lett omsettelige, og dermed brukbare som grunnlag for å reise kapital i handelslivet.

Vilkår

For at noe skal være et enkelt gjeldsbrev må det for det første oppfylle de alminnelige vilkårene for overhodet å være et gjeldsbrev (skriftlig, i det ytre selvstendig, gå ut på penger, samt inneholde debitors skylderkjennelse eller betalingsløfte).

For det annet må det inneholde kreditors navn (det er med andre ord et navnegjeldsbrev), jf. gjeldsbrevloven § 24 annet punktum, men uten at dokumentet oppfyller vilkårene i gjeldsbrevloven § 11 annet ledd nr. 3 (pantobligasjon) eller nr. 4 (dokument som uttrykkelig omtaler seg som et omsetningsgjeldsbrev). Dersom dokumentet oppfyller vilkårene i sistnevnte bestemmelse er det ikke tale om et enkelt gjeldsbrev, men et omsetningsgjeldsbrev.

Noen hovedregler om enkle gjeldsbrev

Det følger av reglene i gjeldsbrevloven kapittel 3 at enkle gjeldsbrev ikke er negotiable.

Et hovedprinsipp ved overdragelse av enkle gjeldsbrev, er at erververen ikke får bedre rett enn overdrageren, jf. gjeldsbrevloven § 25. Noe annet kan imidlertid følge av særlige rettsregler, for eksempel fordi gjeldsbrevet var utstedt på skrømt (proforma) (avtaleloven § 34).

Er et enkelt gjeldsbrev overdratt, blir skyldneren fri ved betalingen til den tidligere fordringshaveren såfremt skyldneren ikke visste at den tidligere var uten rett til å ta imot betalingen, og han er så aktsom som han etter forholdene bør være. For at en overdragelse av et enkelt gjeldsbrev skal stå seg overfor overdragerens kreditorer, må skyldneren som regel ha fått underretning om overdragelsen fra mottakeren eller overdrageren.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg