Mislighold, kontraktsbrudd, i kontraktsforhold hel eller delvis unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, for eksempel når selgeren leverer for sent, eller mangelfull vare, eller leietageren betaler husleien for sent. Den annen part kan da under visse forutsetninger gjøre gjeldende en misligholdsbeføyelse. De vanligste misligholdsbeføyelsene er tilbakeholdelse av motytelse, krav om retting, prisavslag, heving og erstatning. Regler om mislighold finnes i lovgivningen om de ulike kontraktsforhold. Sentrale lover om kontraktsforhold er kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, avhendingsloven (fast eiendom) og husleieloven.