Motregning er en opphørsmåte for fordringer.

Faktaboks

Også kjent som

kompensasjon, likvidasjon, avregning

Motregning innebærer at to fordringer avregnes mot hverandre og faller bort så langt de dekker hverandre. Eksempel: Hvis Anne i utgangspunktet har et krav mot Beate på kr 1 000, og Beate har et krav mot Anne på kr 600, kan kravene motregnes mot hverandre, slik at man står igjen med at Anne har et krav på Beate på kr 400 (kr 1 000 – kr 600) (og uten at Beate har et krav mot Anne).

Motregning har størst betydning for pengekrav. Det er imidlertid intet prinsipielt i veien for at man motregner andre typer fordringer: Hvis frukthandler A har et krav mot frukthandler B på levering av 100 kasser bananer, mens frukthandler B har et krav mot frukthandler A om levering av 80 kasser bananer, kan kravene motregnes mot hverandre.

Motregning innebærer at man betaler sin egen forpliktelse samtidig som man inndriver sitt krav.

Vilkår for motregning

For å kunne motregne må følgende fire vilkår være oppfylt:

  1. Kravene må være komputable, hvilket vil si at de må gå ut på samme ytelse. I praksis vil det si pengekrav som kan gjøres opp i samme valuta. To pengekrav som er i ulik valuta, er i utgangspunktet ikke komputable, men etter omregningsregelen i gjeldsbrevloven § 7 kan likevel de fleste pengekrav motregnes, uavhengig av valuta.
  2. Kravene må bestå mellom de samme parter (gjensidighet). A må ha et krav mot B, mens B må ha et krav mot A. Dersom A har et krav mot B, B har et krav mot C, og C har et krav mot A, er ikke gjensidighetsvilkåret oppfylt, selv om kravene består mellom personer i en lukket krets.
  3. Man må ha rett til å innfri det krav som betales gjennom motregningen (hovedkravet).
  4. Det kravet som inndrives gjennom motregningen (motkravet) må være forfalt.

Motregning skjer ikke automatisk, men må erklæres selv om vilkårene er oppfylt. Å «erklære» motregning betyr at den ene parten må kreve at det skal motregnes.

Viktige begreper ved motregning

Noen sentrale begreper ved motregning er:

  • Frivillig vs. tvungen motregning. Frivillig motregning er når to personer blir enige om å motregne kravene de har mot hverandre. Tvungen motregning er når en person krever at det skal motregnes, selv om den andre personen skulle motsette seg slik motregning. De juridisk vanskelige spørsmålene oppstår i tilknytning til tvungen motregning.
  • Motkrav vs. hovedkrav. Motkrav (motfordring) er navnet på fordringen som den personen som erklærer motregning har mot den andre personen. Hovedkrav (hovedfordring) er navnet på fordringen som den andre personen har mot den personen som erklærer motregning.

Hovedregelen om motregning

Hovedregelen om motregning i norsk rett, er at en part har adgang til å erklære (tvungen) motregning, forutsatt at grunnvilkårene for motregning er oppfylt.

Motregning ved overdragelse av pengekrav

Ved overdragelse av pengekrav kan krav mot avhender av et enkelt krav motregnes mot erverver dersom debitor ble eier av motkravet før han fikk vite om overdragelsen. Ved overdragelse av omsetningsgjeldsbrev og fordringer registrert hos Euronext VPS (tidligere Verdipapirsentralen) kan man bare unntaksvis motregne. Dersom krav og motkrav skriver seg fra samme rettsforhold (se konnekse krav), utvides adgangen til å motregne mot erverver.

Bankers motregningsadgang

Bankers adgang til å motregne mot kunder er begrenset, men det er omstridt hvor langt denne begrensningen rekker.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg