Foreldelse, preskripsjon, det at et krav faller bort som følge av at det ikke er gjort gjeldende ved domstolene innen utløpet av et visst tidsrom fastsatt i loven.

Alle gjeldsbrev og andre fordringer kan være gjenstand for foreldelse, uansett om det gjelder krav på penger, varer eller arbeidsytelser, dog slik at eierens krav på utlevering av egen ting (vindikasjon) ikke er innbefattet. Dersom fordringen er sikret ved pant, består som regel panteretten, selv om fordringen faller bort. Foreldelsesfristen regnes i alminnelighet fra den dag da fordringen er forfalt, ved oppsigelige fordringer fra den dag da fordringen tidligst kunne vært sagt opp (foreldelsesloven av 18. mai 1979 § 3). For skatter til stat og kommune begynner foreldelsesfristen ikke å løpe før fra utgangen av det budsjettår skatten er utlignet for (skattebetalingsloven av 21. nov. 1952 § 48 a).

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. For enkelte fordringer gjelder særskilte foreldelsesfrister. For bankinnskudd m.m. er foreldelsesfristen minst 30 år fra det sist ble satt inn eller tatt ut noe fra kontoen (§ 4, jf. finansavtaleloven av 25. juni 1999 § 23). Pengelån og fordringer det er utstedt gjeldsbrev for, foreldes etter 10 år (§ 5). Den samme frist gjelder pensjoner, underholdsbidrag m.m. (§ 6). Erstatningskrav foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige; kravet foreldes likevel senest 10 år etter den dag da skaden inntraff (§ 9). Ved uvitenhet om fordringer eller skyldneren kan fristen forlenges med inntil 10 år, slik at fordringen først forfaller ett år etter at fordringshaver fikk eller burde ha skaffet seg slik kunnskap.

Avtale om at foreldelse ikke skal inntre eller at det skal gjelde en lengre frist enn den lovbestemte, er med enkelte unntak uforbindende for skyldneren (§ 28). Foreldelse avbrytes ved skyldnerens uttrykkelige eller stilltiende erkjennelse, herunder rentebetaling, eller ved at fordringshaveren går til saksanlegg, begjærer utlegg, anmelder fordringen til skifteretten eller lignende (§§ 14–19). Foreldelsens virkning består i at oppfyllelse ikke lenger kan fremtvinges ved søksmål, men fordringen kan allikevel i visse tilfeller benyttes til motregning. Har noen betalt foreldet gjeld, kan tilbakebetaling ikke kreves.

Er det for fordringen stilt kausjon, er fristen overfor kausjonisten den samme som overfor hovedskyldneren (§ 7). Er kravet på hovedskyldneren foreldet, kan fyldestgjørelse ikke kreves hos kausjonisten (§ 25 nr. 2).

I tillegg til de forannevnte gjelder en rekke særskilte forskrifter om foreldelse i henhold til bestemmelser i spesielle lover, således sjøfartsloven, prosesslovene, selskapslovgivning m.m.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

21. august 2011 skrev Johan Vinje

Leide ei gravemaskin for 4 år sidan. Fekk no regning for jobben.

Vi hadde ingen avtale om beløpets størrelse. Er heller ikke enig i beløpets størrelse. Er dette forelda og må det betales

22. august 2011 svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,

Vi i Store norske leksikon har dessverre ikke anledning til å gi juridisk veiledning i konkrete saker. Jeg vil anbefale deg å kontakte Forbrukerombudet, http://www.forbrukerombudet.no/ eller sende inn et spørsmål på Jusstorget, http://www.jusstorget.no/.

Lykke til!

Beste hilsen
Marte Ericsson Ryste
Redaktør

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.