gjeld

Artikkelstart

I visse forbindelser brukes begrepet «gjeld» om enhver formuerettslig forpliktelse. Normalt brukes begrepet imidlertid bare om forpliktelser som går ut på å betale penger.

Faktaboks

Etymologi
av norrønt gjald, ‘betaling’

I mer profesjonelle forhold vil det ofte utstedes gjeldsbrev eller annet dokument for gjelden. Mange gjeldsforhold består imidlertid formløst mellom private parter.

Renter

Skyldneren kan ha plikt til å betale renter til kreditor i kraft av avtalen mellom dem, eksempelvis i låneforhold.

Renteplikt kan også følge av lovbestemmelser, se for eksempel forsikringsavtaleloven § 8-4.

Tidligere var det antatt at et rentekrav måtte ha hjemmel i avtale, lov eller i en fast etablert sedvane. I en dom fra 2002 (Rt. 2002 s. 71) tok imidlertid Høyesterett avstand fra dette synet. I dag kan således renter tilkjennes etter en konkret vurdering av forholdene i den enkelte saken, men Høyesterett har ikke oppstilt en generell regel om at rente alltid skal tilkjennes (ved utilsiktet kreditt).

Oversitter skyldneren betalingstiden, må han svare rente, kalt forsinkelsesrente eller morarente, etter lov om renter ved forsinket betaling med mer av 17. desember 1976. Forsinkelsesrenten begynner å løpe på den på forhånd fastsatte forfallsdagen, eller en måned etter at kreditor har sendt skyldneren skriftlig krav om betaling.

Deponering

Ved deponeringsloven av 17. februar 1939 er det gitt regler om deponering i gjeldsforhold. Dersom den som skylder penger eller verdipapirer ikke får oppfylt sin forpliktelse på grunn av fordringshaverens forhold, kan han bli fri for sin forpliktelse ved å deponere det han skylder i Norges Bank i samsvar med lovens regler.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg