Egenveksel, promesse, cambio proprio, en veksel der utstederen forplikter seg til å betale vekselbeløpet til vekselens rettmessige innehaver på forfallsdagen, i motsetning til den trukne veksel (tratte), der utstederen oppfordrer en annen til å betale.