gjeldsovertakelse

Artikkelstart

Gjeldsovertakelse er at en person overtar en annen persons forpliktelser (gjeld). Gjennom en gjeldsovertakelse skjer det med andre ord en endring av hvem som er skyldner i det opprinnelige gjeldsforholdet (et debitorskifte).

Gjeldsovertakelse er praktisk ved kjøp av fast eiendom, hvor det avtalte vederlaget for eiendommen blir gjort opp ved at kjøperen overtar den gjelden selgeren har på eiendommen (og eventuelt betaler et kontantbeløp til selgeren i tillegg). Også ved skifte etter en avdød er gjeldsovertagelse praktisk, da slik at arvingene overtar den gjelden avdøde hadde til sine kreditorer. Gjeldsovertakelse kan også forekomme i mange andre situasjoner enn de nevnte.

Mens den som har et krav mot en annen (det vil si fordringshaveren/kreditor) i utgangspunktet kan overdra kravet sitt til en tredjemann uten videre, kan skyldneren (debitor) som hovedregel ikke overdra sin forpliktelse til en tredjemann (det vil si å få en annen person til å stille i sitt sted) og derved komme seg fri fra forpliktelsen. En gjeldsovertakelse vil i alminnelighet bare befri den opprinnelige skyldneren fra sin forpliktelse når fordringshaveren/kreditor på en eller annen måte har godtatt den nye skyldneren som debitor. Årsaken til denne regelen er at kreditor ville bli stilt i en urimelig situasjon hvis han måtte godta en hvilken som helst tredjeperson som debitor hadde funnet frem til som ny skyldner (denne tredjepersonen kan både ha dårligere betalingsevne og betalingsvilje enn den opprinnelige debitoren hadde).

Særregler ved bestemte former for gjeldsovertakelse

For overtakelse av pantegjeld i forbindelse med salg av fast eiendom er det gitt særlige regler i panteloven 8. februar 1980 § 2–7.

Ved dødsboskifte må én eller flere av arvingene overta et helt og udelt ansvar for avdødes gjeld dersom boet skal skiftes privat. Hvis ikke overtar skifteretten behandlingen av boet. Dette følger av reglene i skifteloven 21. februar 1930 § 78 og § 83.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg