Hovedstol, opprinnelig gjeldsbeløp uten rente og omkostninger.