Personalkreditt, kreditt som gis uten sikkerhet, men i tillit til skyldnerens person og betalingsevne. Motsatt: realkreditt.