Henry Ussing, dansk jurist. Professor ved Københavns Universitet fra 1918. Banebrytende forfatterskap på obligasjonsrettens og erstatningsrettens område. Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1946.