Obligatio naturalis, forpliktelse som ikke kan inndrives hos skyldneren, men som likevel har visse indirekte rettsvirkninger. Oppfyllelse av obligatio naturalis ansees ikke som gave, og har man oppfylt i den tro at man var forpliktet til det, kan man ikke kreve det erlagte tilbake. Typisk eksempel er en foreldet fordring. Et krav etter en obligatio naturalis kan i visse tilfeller brukes til motregning.