Betalingsinstrument, hjelpemiddel som brukes for uttak eller overføring av betalingsmidler. Vanlige betalingsinstrumenter er sjekk, giroblanketter, betalingskort og koder som gir tilgang til elektroniske betalingssystemer.