Kollektivfullmakt, fullmakt som er gitt flere personer slik at de bare i forening med én eller flere av de øvrige fullmektiger kan handle på fullmaktgiverens vegne. Alminnelig i bankforhold.