Overgivelse av verdier til forvaring hos en annen, se deponering.