ihendehavergjeldsbrev

Artikkelstart

Et ihendehavergjeldsbrev er et gjeldsbrev som enten gir rettigheter til den som har gjeldsbrevet ihende, eller som ikke nevner hvem gjelden skal betales til. Det sentrale for at dokumentet skal regnes som et ihendehavergjeldsbrev, er at kreditors navn ikke er nevnt i dokumentet.

Faktaboks

Uttale
ihˈendehavergjeldsbrev

Eksempler på utforminger av ihendehavergjeldsbrev, kan være:

  • «jeg forplikter meg til å betale kr 50 000 til den som har dette dokumentet ihende» (ihendehavergjeldsbrev som lyder på ihendehaveren)
  • «mot presentasjon av dette dokumentet forplikter jeg meg til å betale kr 50 000» (ihendehavergjeldsbrev som ikke nevner hvem gjelden skal betales til)

Ihendehavergjeldsbrev er én av fire typer omsetningsgjeldsbrev, og er som sådan regulert i gjeldsbrevloven § 11 annet ledd nr. 1.

Ihendehavergjeldsbrevene («obligasjoner») har mistet mye av sine praktiske betydning i de senere årene. Det følger av verdipapirsentralloven (lov 15. mars 2019 nr. 6) § 3-1 at norske ihendehaverobligasjoner skal innføres i en verdipapirsentral med tillatelse eller anerkjennelse etter verdipapirsentralforordningen også der obligasjonene ikke omsettes på en handelsplass eller overføres som følge av en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse (i dag: Euronext VPS). Ihendehaverobligasjonene er dermed i dag elektroniske dokumenter, ikke dokumentbaserte slik gjeldsbrevloven forutsetter. Som en følge av dette er ikke lenger inhendehaverobligasjoner for gjeldsbrev/ihendehavergjeldsbrev å regne.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg