Betalingstid, det tidspunkt betaling faktisk skjer og de rettsvirkninger som er knyttet til betaling inntrer. Ved kontant betaling vil betalingstidspunktet være når betalingsmidlene (pengene) leveres. Når betaling skjer ved overføring til mottakers konto, vil betaling i praksis være skjedd når beløpet er godskrevet mottakers konto (finansavtaleloven § 39 knytter betalingstidspunktet til når oppgjøret mellom bankene finner sted). En betalingsfrist kan i noen tilfeller avbrytes ved at man setter i gang en betalingsprosess, og man kan da ikke holdes ansvarlig for betalingsforsinkelse dersom betalingen etter dette tidspunkt skulle bli forsinket. Alle betalinger fra forbruker kan avbrytes på denne måten, se finansavtaleloven § 39 (2).