Terskelverdi er en betegnelse som refererer til det økonomiske (nominelle) virkeområdet for EU-/EØS-basert regelverk om kjøp av varer og tjenester til stat, kommuner og offentlig eide eller kontrollerte foretak.

I norsk rett finner man terskelverdiene nedfelt i anskaffelsesforskriften, som hjemlet i anskaffelsesloven. Se offentlig anskaffelse.

EØS-terskelverdier

For kontrakter med omfang som overstiger EØS-terskelverdier skal prosedyren være i henhold til EUs direktiv 2004/17/EF (forsyningsvirksomhetsdirektivet) og direktiv 2004/18/EF (anskaffelsesdirektivet / innkjøpdirektivet), der hovedregelen for offentlige kontrakter er at kontrakter skal tildeles etter anbudskonkurranse.

Terskelverdiene varierer med kontraktstypen. I norsk rett følger EØS-terskelverdiene av anskaffelsesforskriften § 5–3, og er:

  • For vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser (med andre oppdragsgivere enn statlige myndigheter): 2,05 millioner kroner eksklusive merverdiavgift (ekskl. mva.).
  • For bygge- og anleggskontrakter: 51,5 millioner kroner ekskl. mva.
  • For kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester: 7,2 millioner kroner ekskl. mva.

For statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser er EØS-terskelverdiene 1,3 millioner kroner ekskl. mva. For statlige myndigheters varekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet gjelder terskelverdien på 1,3 millioner kroner eksl. mva. bare for varer som angitt i WTO-avtalen om offentlige anskaffelser tillegg I vedlegg 4 punkt 2, mens det for øvrige varer på forsvars- og sikkerhetsområdet gjelder en EØS-terskelverdi på 2,05 millioner kroner eksl. mva.

Terskelverdiene beregnes på grunnlag av oppdragsgivers forsvarlige forhåndsanslag av det samlede kontraktsbeløp som vil komme til utbetaling eksl. mva – medtatt opsjoner og eventuell forlengelse av kontrakten. En planlagt anskaffelse kan ikke deles opp for å omgå prosedyrekravene, og terskelverdiene beregnes for alle kontrakter i tilknytning til anskaffelser – både varekjøp og tjenesteoppdrag, i bygg og anlegg både entrepriser og rådgivende tjenester. Nærmere regler om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi følger av anskaffelsesforskriften § 5-4.

Nasjonale terskelverdier

Forskjellig fra EØS-terskelverdier er de såkalte nasjonale terskelverdiene, det vil si beløpsgrenser for anvendelse av forskriftens noe enklere regler for statlige og kommunale anskaffelser som i omfang ikke kommer opp på EØS-nivå. Slike anskaffelser skal som hovedregel tildeles etter anskaffelsesforskriften Del I og II. Det følger av anskaffelsesforskriften § 8-3 at oppdragsgiveren kan bruke åpen tilbudskonkurranse eller begrenset tilbudskonkurranse som anskaffelsesprosedyre, se anbudskonkurranse om dette.

Anskaffelsesforskriften Del I gjelder for alle anskaffelser over 100 000 kroner.

Anskaffelsesforskriften Del II gjelder ifølge anskaffelsesforskriften § 5-1 for:

  • kontrakter med en anslått verdi på minst 1,3 millioner kroner ekskl. mva., men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene, unntatt kontrakter om helse- og sosialtjenester
  • kontrakter om særlige tjenester med en anslått verdi på minst 1,3 millioner kroner ekskl. mva

Anskaffelsesforskriften § 5-2 lister opp noen unntak der kontrakter over de nasjonale terskelverdiene, men under EØS-terskelverdiene, likevel faller utenom forskriftens formelle prosedyrekrav. Dette gjelder blant annet hvor det bare er én leverandør i markedet, det gjelder en usedvanlig fordelaktig kjøpssjanse eller et hastetilfelle, dekningskjøp ved avlysning etter forutgående feilslått konkurranse om oppdraget. I disse tilfellene gjelder bare lovens alminnelige regler og forskriftens Del 1.

Anskaffelser under kr 100 000

For anskaffelser under 100 000 kroner settes det ikke formelle krav til anskaffelsen ut over generelle forbud mot diskriminering, habilitetskrav for beslutningstakere og rådgivere, offentlighet med videre. Ved dette er det satt et kompromiss i henhold til kommunenes ønsker om å kunne utforme egne regler for anskaffelser under EØS-nivå.

Brudd på anskaffelsesregelverket

Brudd på regelverket kan bestå i at anskaffelsesmyndigheten forsømmer å kunngjøre kontrakten fordi man feiltolker prosedyrekravene eller de nasjonale terskelverdier. En utbredt feil består i at anskaffelsesmyndigheten med urette antar at et oppdrag kan tildeles i såkalt egenregi, og derfor formløst til et foretak som eies eller kontrolleres av det offentlige, men som etter EØS-retten skal behandles som en frittstående leverandør i markedet. Ved grove brudd i form av slike «direkte kjøp» uten å følge EØS-kravene, eller kravene for anskaffelser på nivå for nasjonale terskelverdier, kan Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ilegge overtredelsesgebyr, svarende til lignende regler i konkurranselovgivningen (Konkurransetilsynet).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg