Remittent, betalingsmottaker, særlig navngitt betalingsmottaker på veksler, sjekker o.l. betalingsdokumenter.