finansavtaleloven

Finansavtaleloven, lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler, er en norsk lov, som regulerer finansavtaler.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om finansavtaler
Kortnavn
Finansavtaleloven
Lovdata-ID
NL/lov/2020-12-18-146

I all hovedsak regulerer loven forholdet mellom en profesjonell tjenesteyter (som en bank) på den ene siden, og dennes kunder på den andre siden.

Avtaler hvor enten begge eller ingen av partene er profesjonelle tjenesteytere faller i utgangspunktet utenfor lovens område, og reguleres eksempelvis av mer alminnelige pengekravsrettslige regler, blant annet av reglene i gjeldsbrevloven.

Lovens oppbygning

Loven er delt inn i 8 kapitler:

Kapittel 1

Kapittel 1 (Innledende bestemmelser) har regler om lovens virkeområde, gir definisjoner av begreper brukt i loven for øvrig, har regler om lovens ufravikelighet, lovvalg med mer.

Kapittel 2

Kapittel 2 (Betalingsoppgjør) gir nærmere regler om oppgjør av betalinger. Kapittelet inneholder regler om forholdet mellom betaleren og mottakeren ved betalingsoverføringer, regler om tilbakebetaling av kredittbeløp med videre, om overdragelse av pengekrav (kreditorskifter), om krav oppstått ved spill eller veddemål, og om regress.

Kapittel 3

Kapittel 3 (Finansielle tjenester)gir regler som finansielle tjenester, som i § 1-3 annet ledd er definert som «alle banktjenester, kredittjenester og betalingstjenester og alle tjenester som gjelder investering og individuelle pensjoner». Kapittelet inneholder en del alminnelige bestemmelser om finansielle tjenester, regler om inngåelse om avtaler av finansielle tjenester, om elektronisk signatur og elektronisk segl, om opplysningsplikt om finansielle tjenester og avtalevilkår, om angrerett og betenkningstid ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester, om mislighold og erstatning, om klagebehandling og tilsyn, og finansoppdrag.

Et finansoppdrag er i § 1-3 tredje ledd definert som formidling (mellomleddsvirksomhet) av en finansiell tjeneste mellom en kunde og en profesjonell tjenesteyter.

Kapittel 4

Kapittel 4 (Kontoavtaler og betalingstjenester) regulerer kontoavtaler og betalingstjenester. Loven gir definisjoner av en del av de sentrale begrepene i kapittelet i § 1-5. Kapittelet gir regler om retten til kontoavtaler og betalingstjenester, om gjennomføring av godkjente betalingstransaksjoner med videre, gir generelle regler om bruk av konto og betalingstjenester, gir regler om ikke godkjente og feil gjennomførte betalingstransaksjoner, om kontobytte, om oppsigelse av kontoavtaler, om uttak av kontanter i kontantautomat, om elektroniske småpenger, om kontoavtaler og betalingstjenester når kunden er under 18 år med videre.

Kapittel 5

Kapittel 5 (Kredittavtaler)gir regler om kredittavtaler, som i § 1-7 første ledd er definert som «avtale om kreditt i form av betalingsutsettelse, lån, rammekreditt eller annen tilsvarende form for kreditt». Kapittelet gir regler om kredittyterens forklaringsplikt, kredittvurdering og avslagsplikt i forbindelse med inngåelse av kredittavtaler, gir generelle vilkår om kredittavtaler, om oppsigelse av kredittavtaler, om samskyldnere, om leiefinansiering med videre.

Kapittel 6

Kapittel 6 (Kausjon)gir regler om kausjon, som i § 1-7 annet ledd er definert som «en avtale hvor en part (kausjonisten) overfor kredittyteren påtar seg en betinget forpliktelse eller garanti i tilknytning til oppfyllelsen av en kredittavtale etter kapittel 5 eller leiefinansiering nevnt i § 5-23 annet ledd som er inngått med en tredjepart». Kapittelet gir regler om kredittyterens plikter før inngåelse av en kausjonsavtale, om kausjonsforholdet, om kausjonistens ansvar og inntreden i kredittavtalen med videre.

Kapittel 7

Kapittel 7 (Sanksjoner)gir regler om ulike sanksjoner ved overtredelse av loven. Det kan etter loven reageres med straff eller overtredelsesgebyr.

Kapittel 8

Kapittel 8 (Ikrafttredelse og overgangsregler. Endringer i andre lover)gir regler om når loven trådte i kraft (i all hovedsak 1. januar 2023), om overgangsreglene som gjelder for finansavtaler inngått før loven trådte i kraft, og om endringer i andre lover som følge av ikrafttredelsen av finansavtaleloven.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg