Legalgaranti, garanti som følger av loven, f.eks. selgers garanti for at hans hjemmel til salgsgjenstanden er i orden (kjøpsloven av 13. mai 1988 § 41).