Antesipert mora, det at det på forhånd er klart at en part ikke kan oppfylle rettidig.